Psykisk Helse & Økonomi - lukket foredrag

Lukket foredrag om psykisk helse og økonomi.


Sammen med Sparebank 1 Østlandet har Våryrfestivalen invitert ungdoms- og videregående-elever til et lukket foredrag i lavvoen vår torsdag 4.april. Dette er et gratis-tilbud hvor temaet er “psykisk helse og økonomi”.


Innholdet vil være rettet mot forebyggende tiltak som skal bedre ungdoms forståelse for økonomi, det økonomiske omfanget i “voksenlivet” og bidra med å gi ungdom trygghet gjeldende personlig økonomi. Dette skal foredragsholder Jesper Foss, også kjent som “Jesper på Hjul”, hjelpe oss med å bli litt klokere på.


Personlig økonomi er en vesentlig og stor del av hverdagslivet. Dette er noe man forholder seg til hver eneste dag, men mange opplever at det ikke alltid er like enkelt å få endene til å møtes. For eksempel kan et enkelt forbrukslån kan være starten på gjeldsoppbygging i ung alder, og gir stor innvirkning på hver enkelts psykiske helse. I ungdomsårene får man kanskje sin første jobb, flytter hjemmefra og skal leve selvstendig. Derfor er det viktig å tidlig kunne gi ungdom trygghet og kunnskap rundt det å ta egne, gode valg knyttet til personlig økonomi.


"Jesper på Hjul" er en omreisende lærer i personlig økonomi som besøker omkring 40-50 skoler hvert år for å undervise i økonomi. Han er også mannen bak programmene innen personlig økonomi “Økonomi og Karrierevalg” (tilpasset ungdomsskoleelever) og “Sjef i eget liv” (tilpasset VGS-elever).

20 visninger

 // FACEBOOK @VARYRFESTIVALEN // INSTAGRAM @VARYRFESTIVALEN  //

© 2019 Våryrfestivalen

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon